در فیلم گاو غضبناک ، برادر بوکس بازی به نام جیک لاموتا که ضمنا رییس او نیز هست ، به او می گوید به چه دلیل باید از وزن خود بکاهد و با حریفی ناشناخته بجنگد.

پس از این که هول هولکی سخنانی پیچیده را برزبان می آورد که لاموتا را گیج و حیران بر جا می نهد ، حرفش رو به این شکل تمام    می کند 

"پس همین کار  را بکن .اگر ببری که برده ای و اگر ببازی باز هم برده ای"

خطر کردن همواره این گونه است.

به عبارت دیگر، خطر کردن اغلب فقط به دلیل خطر کردن ارزشمند است .وقتی توصیف خویشتن را گسترش می بخشیم احساس سرزندگی می کنیم .و خطر کردن دقیقا همین خاصیت را دارد.

برگزیدنِ یک توان آزمایی و به سرانجام رساندن آن به آدمی اقتداری می بخشد که می تواند زمینه یی برای  توان آزمایی های موفقیت آمیز بعدی باشد.

با این نگرش ، دوی ماراتون این احتمال را بالا می برد که نمایشنامه ای را تا  به آخر بنویسید .و نوشتن نمایشنامه یی تا انتها می تواند سبب شود که به پا خیزید و به دوی ماراتون بپردازید.

این جمله را کامل کنید : اگر لازم نبود کاری را بی نقص انجام بدهیم این (اینها) را می آزمودم .....)

راه هنرمند(جولیا کامرون)